Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Καφές και Τσιγάρο, Καφές και Τσιγάρο Βόλος, Περίπτερο Βόλος, Περίπτερο Μ...